Συνεργασίεs

Για την υλοποίηση των λύσεων που προτείνει η Net For You, συνεργάζεται,  είναι τεχνικά πιστοποιημένη και χρησιμοποιεί προϊόντα εξειδικευμένων, η κάθε μία στο τομέα της, εταιρειών, όπως:
 

  • Networking: Fortinet, Zyxel, Draytek

  • Servers: Hewlett Packard, Dell

  • Backup: Acronis, Symantec, Ontrack Data Recovery, Stellar Data Recovery

  • Software: Microsoft, Symantec

  • Antivirus: Sophos, Symantec, Panda, Eset, Kaspersky

  • e-Services: Altec Software

  • i-spirit: Εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης

symantec
symantec
microsoft
microsoft
kaspersky
kaspersky
eset
eset
DrayTek-logo
DrayTek-logo
HP_Blue_RGB_150_70px
HP_Blue_RGB_150_70px
altec
altec
fortinet
fortinet

NetForYou